Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спеціальні розділи комп’ютерної графіки" освітня програма підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізація "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Гусятін. – Харків, 2018. – 119 с.


Статистика використання: Завантажень: 6
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………15
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..82
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..107
5.Контрольні питання………………………………………………………...........116