Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Імунні обчислювальні системи" для підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізацій "Комп’ютерні системи та мережі", "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. М. М. Корабльов. – Харків, 2017. – 209 c.


Статистика використання: Завантажень: 2
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма ……………………………………………………………………..3
2.Навчальний посібник……….…………………………………………………….18
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт ………………………....156
4.Методичні вказівки до самостійної роботи ………………………….198
5.Контрольні запитання……………………………………………………………204