Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Програмне забезпечення підтримки багатоцільового інформаційного середовища" підготовки магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізацій "Системне програмування" та "Комп’ютерні системи та мережі" / ХНУРЕ ; розроб. О. П. Міхаль. – Харків, 2017. – 33 c.


Статистика використання: Завантажень: 5
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма…………………………………………………………………….3
Методичні вказівки до ЛР………………………………………………………13
Контрольні запитання…………………………………………………………...28