Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Елементи комп'ютерних систем на базі експертних знань" для підготовкі магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізацій "Комп’ютерні системи та мережі", "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. О. П. Міхаль. – Харків, 2017. – 77 c.


Статистика використання: Завантажень: 6
Анотація:
ЗМІСТ

Робоча програма…………………………………………………………………….3
Конспект лекцій……………………………………………………………….13
Методичні вказівки до ЛР…………………………………………………….57
Контрольні запитання…………………………………………………………72