Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи пошуку та оптимізації" підготовки бакалавра спеціальність 122 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101- Комп’ютерні науки / ХНУРЕ ; розроб. В. Л. Шергін. – Харків, 2017. – 101 с.


Статистика використання: Завантажень: 12
Анотація:
ЗМІСТ
1 Робоча програма ....................................................................................................... 3
Конспект лекцій ......................................................................................................... 12
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів ........................................... 64
Методичні вказівки до практичних занять ............................................................. 81