Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології вимірювань в мережах зв'язку" [Електронний ресурс] : підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації / ХНУРЕ ; розроб. А.І. Костромицький. – Харків, 2017. – 503 с.


Статистика використання: Завантажень: 9
Анотація:
ЗМIСТ
1. Робоча програма .................................................................................... 3
2. Конспект лекцій .................................................................................... 13
3. Методичні вказівки до самостійної роботи ........................................ 414
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять ..... 438
5. Контрольні завдання ............................................................................. 481
6. Екзаменаційні запитання ...................................................................... 497