Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Internet of Things" підготовки магістра, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізації "Інформаційні мережі зв'язку" та "Інформаційно мережна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Власова. – Харків, 2018. – 187 с.


Статистика використання: Завантажень: 33
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма .......................................................................................... 3
2. Конспект лекцій ........................................................................................... 12
3. Методичні вказівки до лабораторних робіт .............................................. 145
4. Контрольні завдання ..................................................................................... 179
5. Перелік контрольних запитань .................................................................... 183