Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні технологіі та технологіі Internet" спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Євсєєв. – Харків, 2017. – 166 c.


Статистика використання: Завантажень: 8
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма ……………………………………………………… 3
2. Конспект лекцій ………………………………………………………. 16
3. Методичні вказівки до лабораторних робіт ………………………… 88
4. Методичні вказівки до практичних занять …………………………. 136
5.Методичні вказівки до самостійної роботи ………………………….. 149
6. Питання підсумкового контролю…………………………………….. 161