Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Проектування мікроконтролерних систем" підготовки бакалавра спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : освітня програма "Системна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. О. М. Донсков. – Харків, 2017. – 74 с.


Статистика використання: Завантажень: 11
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма ………………………..……………………………… 3
2. Методичні вказівки до самостійної роботи..…………………………. 15
3. Методичні вказівки до лабораторних робіт………………………….. 28
4. Методичні вказівки до контрольних завдань………………………… 69