Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спецрозділи математики: Дослідження операцій" підготовки перший (бакалаврський) рівень, спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : освітня програма підготовки "Системна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. М. Ю. Вишняк. – Харків, 2017. – 192 с.


Статистика використання: Завантажень: 19
Анотація:
ЗМІСТ
1 Робоча програма з навчальної дисципліни 3
2 Конспект лекцій 12
3 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 142
4 Методичні вказівки до лабораторних робіт 158
5 Контрольні завдання та запитання 178
6 Екзаменаційні (тестові) запитання 189