Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математична логіка та теорія алгоритмів" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп’ютерні науки, спеціалізації "Інформатика"[Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. А. Ю. Шафроненко. – Харків, 2017. – 202 с.


Статистика використання: Завантажень: 28
Анотація:
ЗМІСТ

1.Робоча програма ………………………………………………………3

2.Конспект лекцій……………………………………………………….19

3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………...109

4.Методичні вказівки до самостійної роботи ………………………….155

5.Контрольні завдання ......................................... 183