Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологія організації промислових мереж" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка" освітньої програми "Радіоелектронні апарати" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. : С. П. Новоселов, О. В. Сичова. – Харків, 2017. – 79 с.


Статистика використання: Завантажень: 10
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма ………………………..……………………………… 3
2. Методичні вказівки до лабораторних робіт…………………………. 14
3. Методичні вказівки до практичних занять…………………………… 42
4. Методичні вказівки до контрольних завдань………………………… 74