Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Проектування мобільних технологій" підготовки магістрів спеціальності 125 - Кібербезпека, cпеціалізації "Безпека інформаційних комунікаційних систем" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Федорченко. – Харків, 2017. – 213 с.


Статистика використання: Завантажень: 16
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма ........................................................................................ 3
2. Слайд – лекції …………………………………………………………….16
2. Методичні вказівки до самостійної роботи ............................................ 18
3. Методичні вказівки до лабораторних робіт ..................... ………………53
4. Методичні вказівки до курсової роботи ................................................ 207
5. Методичні вказівки до контрольних завдань .................... …………….210