Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи оптимізації" підготовки магістрів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації "Інформаційні мережі зв'язку" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Д. В. Чеботарьова. – Харків, 2017. – 287 с.


Статистика використання: Завантажень: 31
Анотація:
ЗМIСТ
1. Робоча програма .................................................................................... 3
2. Комплект слайд-лекцій ......................................................................... 16
3. Методичні вказівки до самостійної роботи ........................................ 125
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт ........................................ 162
5. Методичні вказівки до практичних занять .......................................... 219
6. Екзаменаційні питання .......................................................................... 280