Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології віртуалізації в інформаційних технологіях" напряму підготовки бакалаврів 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Ткачов. – Харків, 2017. – 347 с.


Статистика використання: Завантажень: 12
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………11
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..144
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..261
5.Тести для перевірки залишкових знань ………………………………..318