Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Регіональна економіка" підготовки бакалавра, спеціальності 051 - Економіка освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Степанова О. В. – Харків, 2022. – 348 с.


Статистика використання: Завантажень: 9
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма 3
2. Конспект лекцій 24
3. Методичні вказівки до самостійної роботи 217
4. Методичні вказівки до практичних занять 243
5. Методичні вказівки до контрольних завдань 308
6.Екзаменаційні запитання 329
7. Комплекс модульних завдань 338