Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Віртуальна реальність і 3D моделювання" підготовки магістра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. С. Новіков. – Харків, 2017. – 289 с.


Статистика використання: Завантажень: 28
Анотація:
ЗМІСТ
1 Робоча програма ……………………………………………...…………… 3
2 Конспект лекцій …………………………………………………………… 15
3 Методичні вказівки до самостійної роботи……………………………… 93
4 Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт…………….. 122
5 Методичні вказівки до контрольних завдань……………………………. 285