Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вступ в ігрову аналітику" підготовки бакалавра, спеціальності 121 - Програмна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. О. Саманцов. – Харків, 2017. – 330 с.


Статистика використання: Завантажень: 54
Анотація:
ЗМІСТ
1 Робоча програма ……………………………………………...……………3
2 Конспект лекцій ……………………………………………………………18
3 Методичні вказівки до самостійної роботи……………………………312
4 Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт……………458
5 Методичні вказівки до контрольних завдань……………………545