Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологія виявлення загроз в комп'ютерних мережах" підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. Ю. Барковська. – Харків, 2017. – 183 с.


Статистика використання: Завантажень: 6
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………14
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..82
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..145
5.Контрольні завдання…………………………………………….......…………..164
6. Контрольні завдання заочна форма навчання..….......…………..173