Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Програмування графічних процесорів" підготовки бакалаврів напряму 6.050102 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. Ю. Барковська. – Харків, 2017. – 125 с.


Статистика використання: Завантажень: 7
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………11
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..58
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..108
5.Контрольні завдання…………………………………………….......…………..120