Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Адміністрування комп'ютерних мереж" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізацій "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Ткачов. – Харків, 2017. – 402 с.


Статистика використання: Завантажень: 19
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………12
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..219
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..319
5.Тести для перевірки залишкових знань ………………………………..347