Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Прийняття проектних рішень" для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент [Електронний ресурс] : освітньої програми "Управління проектами" / ХНУРЕ ; розроб. Д. К. Міхнов. – Харків, 2017. – 155 с.


Статистика використання: Завантажень: 10
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Конспект лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Методичні вказівки до самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4. Методичні вказівки до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..109
5. Методичні вказівки до контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
6. Екзаменаційні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152