Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи кваліметрії" підготовки бакалаврів спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія, стандартизація та сертифікація", "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Штефан. – Харків, 2017. – 97 с.


Статистика використання: Завантажень: 7
Анотація:
Змiст
Робоча програма ...................................................................................................... 3
Методичнi вказiвки до самостiйної роботи студентiв ........................... 17
Методичнi вказiвки до практичних (семiнарських) занять ............... 36
Типовi завдання для контрольних робiт та екзаменацiйнi запи-
тання ............................................................................................................................... 88