Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Моделювання бізнес-процесів" підготовки магістра для студентів спеціальності 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. О. М. Гуца. – Харків, 2017. – 168 с.


Статистика використання: Завантажень: 7
Анотація:
ЗМІСТ
1.
Робоча програма .........................................................................................
3
2.
Конспект лекцій ..........................................................................................
13
3.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів ............................
25
4.
Методичні вказівки до практичних занять ..............................................
45
5.
Методичні вказівки до лабораторних робіт .............................................
82
6.
Методичні вказівки до контрольних завдань ...........................................
116
7.
Екзаменаційні запитання ............................................................................
127
8.
Комплексні контрольні роботи ..................................................................
133