ТОП 10 комплексiв навчально-методичного забезпечення за завантаженнями:

1.ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп`ютерна інженерія спеціалізації "Комп`ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. П. Клімова. – Харків, 2017. – 345 с.
Статистика використання: Завантажень: 160
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,84 Mb)
2.ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Філософія" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Штанько. – Харків, 2017. – 453 с.
Статистика використання: Завантажень: 39
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3.54 Mb)
3.БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія електричних та магнітних кіл" підготовки бакалавра, спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. Г. Перова. – Харків, 2017. – 527 с.
Статистика використання: Завантажень: 38
Опис документу    Електронна версія(pdf / 11,7 Mb)
4.ОП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, О. В. Мамонтов, Н. М. Сердюк, І. І. Хондак. – Харків, 2017. – 490 с.
Статистика використання: Завантажень: 34
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,91 Мб)
5.ІМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова" підготовки бакалаврів напряму "Комп'ютерні науки" спеціальності "Комп'ютерні спеціальності" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Смицька, Т. І. Вергун, М. П. Сукнов. – Харків, 2017. – 105 с.
Статистика використання: Завантажень: 28
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,14 Mb)
6.ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" підготовки бакалавра [Електронний ресурс] : спеціальностей : 6.050103 - Програмна інженерія, 121 - Інженерія програмного забезпечення / ХНУРЕ; розроб. А. С. Бабій. – Харків, 2017. – 161 c.
Статистика використання: Завантажень: 28
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,41 Mb)
7.ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Архітектура комп'ютера та організація комп'ютерних мереж" підготовки бакалавра, спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. О. Ф. Лановий. – Харків, 2017. – 369 с.
Статистика використання: Завантажень: 25
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,88 Mb)
8.ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Бази даних" підготовки бакалавра спеціальність 121- Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. : О. О. Мазурова, М. С. Широкопетлєва. – Харків, 2017. – 276 с.
Статистика використання: Завантажень: 24
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,16 Mb)
9.ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Людино-машинна взаємодія" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. Р. В. Мельнікова. – Харків, 2017. – 181 с.
Статистика використання: Завантажень: 18
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,70 Mb)
10.ФІЗ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізика" підготовки освітнього рівня бакалавр 121 - Інженерія програмного забезпечення спеціалізації "Програмна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. В. О. Стороженко. – Харків, 2017. – 543 с.
Статистика використання: Завантажень: 17
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,26 Мб)