Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 1641 Показано з 141 по 160
141. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіко-математичне моделювання" підготовки бакалавра галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030502 - Економічна кібернетика [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. Р. В. Петрова. – Харків, 2017. – 292 с.
Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,02 Mb)
142. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи супутникового зв’язку і навігації" [Електронний ресурс] : підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації "Телекомунікації" / ХНУРЕ ; розроб. С. А. Кривенко. – Харків, 2017. – 193 c.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,31 Mb)
143. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційні технології" підготовки магістра, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інформаційні мережі зв’язку" та "Інформаційно-мережна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. Ю. В. Скорик. – Харків, 2017. – 129 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,77 Mb)
144. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи та засоби управління якістю" підготовки магістрів, спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції" / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Руженцев. – Харків, 2017. – 119 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,64 Mb)
145. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Метрологія" підготовки бакалаврів (для 1 курсу), спеціальності 153 — Мікро- і наносистемна техніка, 171 — Електроніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Закорін. – Харків, 2017. – 62 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 668 Kb)
146. МСТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологія підготовки електронних видань" для студентів усіх форм навчання напряму 6.051501 - Видавничо-поліграфічна справа [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Г. В. Бєльчева. – Харків, 2017. – 220 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,58 Mb)
147. МСТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Захист інформації в поліграфії" для студентів спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія [Електронний ресурс] : спеціалізації "Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" / ХНУРЕ ; розроб. А. В. Бізюк. – Харків, 2017. – 192 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,93 Mb)
148. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальні управляючі системи і технології" для студентів (6курс) усіх форм навчання магістерського рівня вищої освіти спеціальності 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : освітньої програми "Інформаційні управляючі системи та технології" / ХНУРЕ ; розроб. С. Ф. Чалий. – Харків, 2017. – 180 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,97 Mb)
149. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології мереж мобільного зв’язку наступних поколінь" [Електронний ресурс] : підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації "Інформаційні мережі зв'язку" / ХНУРЕ ; розроб. С. А. Кривенко. – Харків, 2017. – 91 с.
Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,72 Mb)
150. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Прикладні задачі моделювання економічних процесів" галузь знань 0305 - Економіка і підприємництво спеціальність [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.030502 - Економічна кібернетика / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Кирій. – Харків, 2017. – 136 с.
Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,54 Mb)
151. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Системний аналіз" підготовки бакалавра за напрямом 6.050101 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. К. Е. Петров. – Харків, 2017. – 162 с.
Статистика використання: Завантажень: 8
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,14 Mb)
152. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" підготовки бакалаврів спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. Г. Білова. – Харків, 2017. – 76 с.
Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,94 Mb)
153. КРіСТЗІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи схемотехніки" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації "Радіотехніка" [Електронний ресурс]. Ч. 1 / ХНУРЕ ; розроб. І. О. Милютченко. – Харків, 2017. – 300 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,81 Mb)
154. РТІКС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" другий (магістерський) рівень вищої освіти для студентів всіх форм навчання [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інформаційно-комунікаційні технології", спеціальність 122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Свид. – Харків, 2017. – 179 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,02 Mb)
155. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи теорії сигналів" підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації, спеціальність 6.050903 - Інформаційні мережі зв’язку [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Д. В. Бондар. – Харків, 2017. – 181 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,97 Mb)
156. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право" підготовки магістра спеціальності 8.05010104 – Системи штучного інтелекту [Електронний ресурс] : напрямом підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки / ХНУРЕ ; розроб. К. Е. Петров. – Харків, 2017. – 156 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,00 Mb)
157. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізика (спеціальні розділи)" підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. М. Колтун. – Харків, 2017. – 156 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,75 Mb)
158. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютерна дискретна математика" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Білоус. – Харків, 2017. – 165 с.
Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,84 Mb)
159. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології програмування комп’ютерних систем" підготовки бакалавра, спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. М. Цимбал. – Харків, 2017. – 181 с.
Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,09 Mb)
160. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спецрозділ вищої математики (математична статистика)" підготовки бакалаврів, спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія, стандартизація та сертифiкація" / ХНУРЕ ; розроб. С. В. Луцький. – Харків, 2017. – 82 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,65 Mb)