Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2113 Показано з 2021 по 2040
2021. МІРЕС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи теорії систем" для студентiв усіх форм навчання бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] / розроб. В. М. Карташов. – Харків, 2019. – 123 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,97 Mb)

2022. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Державнi еталони України" підготовки бакалаврів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. Ф. Павленко. – Харків, 2019. – 274 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,54 Mb)

2023. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Надiйнiсть та дiагностика засобiв вимiрювань" підготовки магістрів, спецiальнiсть 152 — Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка [Електронний ресурс] / розроб. А. Б. Єгоров. – Харків, 2019. – 160 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,31 Mb)

2024. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи забезпечення безпеки продукцiї" пiдготовки бакалаврів спеціальності 152 — Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка [Електронний ресурс] / розроб. А. Б. Єгоров. – Харків, 2019. – 95 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 571 Kb)

2025. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Дослідження операцій" 05 - Соціальні та поведінкові науки, 051- Економіка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Довгопол. – Харків, 2019. – 217 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,41 Mb)

2026. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень, організація науки та авторське" підготовки магістра, галузь знань 07 - Управління та адміністрування, спеціальність 073 - Менеджмент [Електронний ресурс] : за освітньою програмою "Управління фінансово-економічною безпекою" / ХНУРЕ; розроб. Ю. Д. Костін. – Харків, 2019. – 106 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,22 Mb)

2027. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія прийняття рішень" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп'ютерні науки, освітньо-професійної програми "Інформатика" [Електронний ресурс] / розроб. І. С. Творошенко. – Харків, 2020. – 105 с.

Статистика використання: Завантажень: 12
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,17 Mb)

2028. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Операційні системи" підготовки бакалаврів спеціальності 122 – Комп'ютерні науки [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інформатика" / ХНУРЕ ; розроб. Т. Ф. Сінельнікова. – Харків, 2019. – 586 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 9,62 Mb)

2029. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : спеціалізації "Інформатика" / розроб. О. В. Тітова. – Харків, 2019. – 258 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,37 Mb)

2030. СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Web-технології та web-дизайн" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп'ютерні науки, освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" [Електронний ресурс] / розроб. Жернова П. Є. – Харків, 2019. – 57 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,73 Mb)

2031. КРіСТЗІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технічні канали витоку інформації" підготовки бакалавра спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : cпеціалізація "Системи технічного захисту інформаці" / ХНУРЕ ; розроб. Ю. В. Ликов. – Харків, 2020. – 390 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 9,03 Mb)

2032. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Нереляційні бази даних NOSQL" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп'ютерні науки спеціалізації "Інформатика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Тітова. – Харків, 2019. – 57 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 656 Kb)

2033. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Операційні системи" підготовки бакалавра спеціальності 124 – Системний аналіз, спеціалізація "Сиситемний аналіз"[Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. Ф. Сінельнікова. – Харків, 2019. – 459 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,17 Mb)

2034. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка і бізнес" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп'ютерні науки за освітньою програмою "Інформаційно-комунікаційні технології" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Мусієнко. – Харків, 2019. – 217 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,83 Mb)

2035. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інноваційно-інвестиційний менеджмент" підготовки магістра, спеціальність 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Мусієнко. – Харків, 2019. – 362 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,06Mb)

2036. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Факторний аналіз" підготовки бакалавра спеціальності 051- Економіка за освітньою програмою "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Мурзабулатова. – Харків, 2019. – 203 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,01 Mb)

2037. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Психологія управління" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. А. Бакаленко. – Харків, 2020. – 194 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,75 Mb)

2038. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Автоматика та системи керування" підготовки бакалаврів спеціальності 173 - Авіоніка, освітня програма "Вбудовані системи авіоніки" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Токарєва. – Харків, 2019. – 740 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 11,8 Mb)

2039. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальні засоби радіоелектроніки та їх експлуатація" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : освітніх програм "Радіоелектронні апарати", "Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки" / ХНУРЕ ; розроб.: О. І. Филипенко, О. В. Сичова. – Харків, 2019. – 57 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,82 Mb)

2040. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Компоненти засобів радіоелектроніки" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікація та радіотехніка, освітня програма "Радіоелектронні апарати" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Гурін. – Харків, 2019. – 229 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,18 Mb)