Вид документа:

Книга
С30
Семенець В. В. Проектування одноблокових радіоелектронних приладів із заданим тепловим режимом [Електронний ресурс] : Монографія / В. В. Семенець, А. М. Сінотін, Т. А. Колесникова ; МОН Украини; ХНУРЕ. – Харків : ХНУРЕ, 2006. – 172 с. – ISBN ISBN 966-659-133-2


Статистика використання: Завантажень: 3
Анотація:
У монографії наведено результати досліджень і розроблено алгоритм теплофізичного конструювання одноблокових радіоелектронних апаратів за максимальною припустимою температурою стаціонарного режиму. Наведено дослідження з виявлення впливу форми,
теплофізичних коефіцієнтів, закону концентрації джерел, інтенсивності поверхневого охолодження на межі мінімізації параметра синтезу з метою забезпечення заданого теплового
режиму конструкції на початковому етапі конструювання.
Дано рекомендації з вибору оптимальної форми, розмірів і розміщення плат і розта-шування тепловиділяючих елементів на платах.
Здійснено синтез ряду конструкцій РЕА і їхня експериментальна перевірка. Результати експериментів підтверджують ефективність запропонованого алгоритму теплового синтезу.
Монографія зробить велику користь фахівцям, котрі займаються розробкою і проек-туванням тепловиділяючих приладів, науковим співробітникам. аспірантам, а також може служити навчальним посібником для студентів відповідного профілю.
Рекомендується студентам денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.091001, 7.091003.