Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 1993 Показано з 1701 по 1720
1701. ІКІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математичні методи моделювання та оптимізація процесів" для підготовки магістрів спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : спеціалізація "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації" / ХНУРЕ ; розроб. М. С. Пастушенко. – Харків, 2018. – 415 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,22 Mb)

1702. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності" підготовки докторів філософії всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Коробкіна. – Харків, 2018. – 177 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,58 Mb)

1703. СІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Систематизація та управління знаннями на основі ноосферної методології" для докторів філософії за спеціальністю 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. К. О. Соловйова. – Харків, 2018. – 263 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,65 Mb)

1704. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія інформації та теорія чисел (advance)" підготовки бакалавра спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: Л. Ю. Полякова, П. С. Кабалянц. – Харків, 2018. – 609 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 12,4 Mb)

1705. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математичні методи аналізу даних та обробки мультимедійної інформації" підготовки докторів філософії за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. А. В. Омельченко. – Харків, 2018. – 36 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,48 Mb)

1706. ІКІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Перспективні технології проектування телекомунікаційних систем та управління інфокомунікаційними сервісами , мережами та доступом" для докторів філософії [Електронний ресурс] : спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка / ХНУРЕ ; розроб. Д. В. Агеєв. – Харків, 2018. – 17 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,16 Mb)

1707. ІКІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології та методи забезпечення кібербезпеки хмарної інфраструктури, програмного забезпечення та телекомунікаційних систем" для докторів філософії [Електронний ресурс] : спеціальность 125 - Кібербезпека / ХНУРЕ ; розроб. Т. А. Радівілова. – Харків, 2018. – 16 с.

Статистика використання: Завантажень: 5
Опис документу    Електронна версія(pdf / 972 Kb)

1708. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Прикладний аналіз економічних даних" підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка спеціалізації "Економічна кібернетика"[Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Л. В. Соколова. – Харків, 2018. – 251 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,14 Mb)

1709. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Моделювання системних характеристик в економіці" підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка, спеціалізації "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Полозова. – Харків, 2018. – 241 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,78 Mb)

1710. СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Прийняття рішень та оптимізація в інформаційних системах та технологіях" підготовки доктора філософії, спеціальність 122 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Гребеннік. – Харків, 2018. – 160 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,88 Mb)

1711. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Сучасні методи автоматичного управління технологічними процесами" підготовки докторів філософії [Електронний ресурс] : за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / ХНУРЕ ; розроб. І. Ш. Невлюдов. – Харків, 2018. – 196 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,37 Mb)

1712. ФОЕТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні методи нанофотоніки" підготовки докторів філософії спеціальності 105 - Прикладна фізика та наноматеріали [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Є. М. Одаренко. – Харків, 2018. – 116 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,99 Mb)

1713. МЕЕПП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Діагностика матеріалів і структур в електроніці" підготовки докторів філософії спеціальності 171 - Електроніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Грицунов. – Харків, 2018. – 39 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 685 Kb)

1714. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи розпізнавання образів" підготовки аспірантів спеціальності 122 - Комп’ютерні науки спеціалізації "Інформатика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Є. П. Путятін. – Харків, 2018. – 70 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,33 Mb)

1715. МЕЕПП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Нанотехнології в оптоелектроніці" підготовки докторів філософії спеціальності 105 - Прикладна фізика та наноматеріали [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. Г. Пащенко. – Харків, 2018. – 51 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 368 Kb)

1716. АПОТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Прогресивні методи проектування і виробництва мікросистем" підготовки доктора філософії спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Є. І. Литвинова. – Харків, 2018. – 750 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 39,0 Mb)

1717. БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Перспективні напрями та інтелектуальні засоби сучасної терапії" підготовки доктора філософії спеціальності 163 - Біомедична інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Прасол. – Харків, 2018. – 158 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,38 Mb)

1718. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Динамічні ігри" підготовки бакалавра освітня програма підготовки "Програмна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Л. А. Власенко. – Харків, 2018. – 20 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 922 Kb)

1719. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математичне та комп’ютерне моделювання осцилюючих систем" підготовки магістра, спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : cпеціалізації "Інженерія програмного забезпечення" / ХНУРЕ ; розроб. А. Г. Руткас. – Харків, 2018. – 18 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 700 Kb)

1720. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія еволюційних та конфліктних систем" підготовки магістра, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інженерія програмного забезпечення" / ХНУРЕ ; розроб. А. Г. Руткас. – Харків, 2018. – 21 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 861 Kb)