Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 1729 Показано з 1701 по 1720
1701. БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Перспективні напрями та інтелектуальні засоби сучасної терапії" підготовки доктора філософії спеціальності 163 - Біомедична інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Прасол. – Харків, 2018. – 158 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,38 Mb)
1702. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Динамічні ігри" підготовки бакалавра освітня програма підготовки "Програмна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Л. А. Власенко. – Харків, 2018. – 20 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 922 Kb)
1703. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математичне та комп’ютерне моделювання осцилюючих систем" підготовки магістра, спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : cпеціалізації "Інженерія програмного забезпечення" / ХНУРЕ ; розроб. А. Г. Руткас. – Харків, 2018. – 18 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 700 Kb)
1704. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія еволюційних та конфліктних систем" підготовки магістра, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інженерія програмного забезпечення" / ХНУРЕ ; розроб. А. Г. Руткас. – Харків, 2018. – 21 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 861 Kb)
1705. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія оптимізації програмних систем" підготовки магістра, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інженерія програмного забезпечення" / ХНУРЕ ; розроб. Л. А. Власенко. – Харків, 2018. – 20 с.
Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 912 Kb)
1706. БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Екологія" підготовки бакалавра спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології [ Електронний ресурс] : освітня програма "Інформаційні системи в медицині" / ХНУРЕ ; розроб. А. І. Печерська. – Харків, 2018. – 98 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 926 Kb)
1707. БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системний аналіз і прийняття рішень в медицині" підготовки бакалавра спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології [ Електронний ресурс] : освітня програма "Інформаційні системи в медицині" / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Висоцька. – Харків, 2018. – 189 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,71 Mb)
1708. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні системи та гнучкі технології управління проектами" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : освітня програма "Управління проектами в галузі інформаційних технологій" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Левикін. – Харків, 2018. – 273 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,87 Mb)
1709. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні системи менеджменту бізнес-процесів" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : освітньої програми "Комп’ютерні науки" / ХНУРЕ ; розроб. С. Ф. Чалий. – Харків, 2018. – 121 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,06 Mb)
1710. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системне програмування та операційні системи" для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальності 126 - Інформаційні системи та тахнології, освітніх програм "Інформаційні системи та тахнології", "Інформаційні технології інтернету речей" / ХНУРЕ ; розроб. С. Ф. Чалий. – Харків, 2018. – 157 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,59 Mb)
1711. МСТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютерні графічні системи" підготовки бакалаврів спеціальності 186 - Видавництво та поліграфія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. М. І. Губа. – Харків, 2017. – 253 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,85 Mb)
1712. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні технології в хмарних системах" підготовки докторів філософії спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Саєнко. – Харків, 2018. – 39 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 833 Kb)
1713. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Операційні системи та системне програмування" для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : освітня програма "Інформаційно-комунікаійні технології" / ХНУРЕ ; розроб. С. Ф. Чалий. – Харків, 2018. – 188 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,25 Mb)
1714. СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології створення віртуальної та доповненої реальності" підготовки бакалаврів спеціальності 122 - Комп’ютерні науки, спеціалізація "Комп’ютерні науки" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Є. В. Губаренко. – Харків, 2018. – 86 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,4 Mb)
1715. ПМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Моделювання геометричних об’єктів" підготовки бакалавра напрям підготовки 6.040301 - Прикладна математика [Електронний ресурс] : галузь знань 0403 "Системні науки і кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. Г. М. Яськов, Т. Є. Романова, Ю. Є. Стоян. – Харків, 2018. – 128 c.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,75 Mb)
1716. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз та обробка даних" для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології, освітня програма "Інформаційні системи та технології" / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Чала. – Харків, 2018. – 157 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,67 Mb)
1717. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи збору, передачі та обробки інформації" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] : освітня програма "Інформаційні системи та технології" / ХНУРЕ ; розроб. Д. К. Міхнов. – Харків, 2018. – 39 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,01 Mb)
1718. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Програмне забезпечення обчислювальних систем" для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : освітньої програми "Інформаційно-комунікаційні технології" / ХРУРЕ ; розроб. С. Ф. Чалий. – Харків, 2018. – 98 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,58 Mb)
1719. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки магістра "Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні", спеціальність 073 - Менеджмент [Електронний ресурс] : спеціалізація "Управління фінансово-економічною безпекою" / ХНУРЕ ; розроб. В. С. Солодкий. – Харків, 2018. – 155 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,46 Mb)
1720. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Ефективність застосування сучасних інформаційних систем та технологій" підготовки докторів філософії спеціальності 122 - Комп'ютерні науки [Електронний ресурс] : та спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології / ХНУРЕ ; розроб.: М. О. Волк, К. С. Смеляков. – Харків, 2018. – 223 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,39 Mb)