Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 1985 Показано з 1641 по 1660
1641. ІКІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи комутації та розподілу інформації" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізації: "Телекомунікації", "Інфокомунікаційна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. М. В. Москалець. – Харків, 2017. – 178 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,78 Mb)

1642. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Програмування промислових контролерів" підготовки магістра, спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : спеціалізації "Комп’ютеризовані та робототехнічні системи" / ХНУРЕ ; розроб. Б. О. Шостак. – Харків, 2017. – 53 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,70 Mb)

1643. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Динамічні вимірювання" підготовки бакалаврів, спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія, стандартизація та сертифікація", "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / ХНУРЕ ; розроб. М. П. Сергієнко. – Харків, 2017. – 103 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,22 Mb)

1644. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комерціалізація інтелектуальних систем" підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. М. В. Головянко. – Харків, 2017. – 116 с.

Статистика використання: Завантажень: 5
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,78 Mb)

1645. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Захист інформації в КСМ" підготовки бакалаврів 6.050102 - Комп`ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Лисицька. – Харків, 2017. – 238 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,56 Mb)

1646. ПМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Задачі та методи Data Mining" підготовки магістра, спеціальність 113 – Прикладна математика, спеціалізація "Прикладна математика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. Г. Кобзєв. – Харків, 2017. – 96 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,71 Mb)

1647. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технічна електродінаміка та поширення радіохвиль" підготовки бакалавру напряму 6.050903 - Телекомунікації [Електронний ресурс] / розроб. Д. В. Бондар. – Харків, 2017. – 147 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 12,8 Mb)

1648. РТІКС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Проектування програмних систем" підготовки бакалавра, спеціальність 122 - Комп‘ютерні науки та інформаційні технології [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інформаційно-комунікаційні технології" / розроб. О. Я. Кузьомін. – Харків, 2017. – 509 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 16,1 Mb)

1649. БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Проектування біотехнічних систем" підготовки магістра спеціальності 163 - Біомедична інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. : А. С. Нечипоренко. – Харків, 2017. – 157 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,37 Mb)

1650. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних" підготовки магістрів спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : спеціалізації "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" / розроб. Д. В. Іваненко. – Харків, 2017. – 115 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,17 Mb)

1651. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математичні методи моделювання та оптимізації процесів" підготовки магістрів спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : cпеціалізації "Безпека інформаційних комунікаційних систем" та "Безпека державних інформаційних ресурсів" / розроб. В. І. Руженцев. – Харків, 2017. – 154 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,94 Mb)

1652. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Захист баз даних" підготовки бакалавра спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : напрям "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" / розроб. Д. В. Іваненко. – Харків, 2017. – 50 с.

Статистика використання: Завантажень: 5
Опис документу    Електронна версія(pdf / 664 Kb)

1653. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології виявлення та блокування загроз до державних інформаційних ресурсів в ІТКС" підготовки магістрів спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : спеціалізація "Безпека державних інформаційних ресурсів" / розроб. О. В. Сєвєрінов. – Харків, 2017. – 264 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,48 Mb)

1654. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи та системи штучного інтелекту" підготовки бакалавра спеціальність 6.050101 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Рябова. – Харків, 2017. – 67 с.

Статистика використання: Завантажень: 11
Опис документу    Електронна версія(pdf / 983 Kb)

1655. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем" підготовки магістрів спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : спеціалізації "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" та "Безпека державних інформаційних ресурсів" / розроб. О. В. Сєвєрінов. – Харків, 2017. – 245 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,72 Mb)

1656. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" підготовки бакалавра спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : cпеціалізації "Безпека інформаційних комунікаційних систем" / розроб. О. І. Федюшин. – Харків, 2017. – 536 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 12,6 Mb)

1657. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи метрології та вимірювальної техніки" підготовки бакалаврів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізації "Метрологія та вимірювальна техніка" / ХНУРЕ ; розроб. І. П. Захаров. – Харків, 2017. – 54 с.

Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,99 Mb)

1658. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Оцінка точності методів вимірювань" підготовки бакалаврів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізації "Метрологія та вимірювальна техніка" / ХНУРЕ ; розроб. І. П. Захаров. – Харків, 2017. – 39 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,04 Mb)

1659. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи теорії похибок" підготовки бакалаврів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізації "Метрологія та вимірювальна техніка" / ХНУРЕ ; розроб. І. П. Захаров. – Харків, 2017. – 39 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,02 Mb)

1660. ПМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математичне та комп'ютерне моделювання в системах підтримки прийняття рішень" підготовки магістра за спеціальністю 124 – Системний аналіз [Електронний ресурс] : та 113 – Прикладна математика / розроб. Т. Є. Романова. – Харків, 2018. – 220 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,91 Mb)