Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 1687 Показано з 1641 по 1660
1641. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Імунні обчислювальні системи" для підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізацій "Комп’ютерні системи та мережі", "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. М. М. Корабльов. – Харків, 2017. – 209 c.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,89 Mb)
1642. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Моделювання систем підтримки прийняття рішень" для підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія, спеціалізації "Системне програмування" [Електронний ресурс] / розроб. М. М. Корабльов. – Харків, 2017. – 364 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 11,1 Mb)
1643. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Нейронні обчислювальні структури" підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія, спеціалізації "Комп’ютерні системи та мережі" [Електронний ресурс] : та "Системне програмування". – Харків, 2017. – 524 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 31,3 Mb)
1644. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи побудови та аналізу криптографічних систем" підготовки магістрів спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : cпеціалізації "Безпека інформаційних комунікаційних систем" та "Безпека державних інформаційних ресурсів" / розроб. І. Д. Горбенко. – Харків, 2017. – 470 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,64 Mb)
1645. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вимірювання в нанотехнологіях" підготовки бакалаврів, спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спецiалiзацiя "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальнi технологiї" / ХНУРЕ ; розроб. Ю. Ф. Павленко. – Харків, 2017. – 39 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 814 Kb)
1646. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Електроніка" підготовки бакалаврів спеціальності 125 - Кібербезпека спеціалізації "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" [Електронний ресурс] / розроб. А. А. Торба. – Харків, 2017. – 233 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,27 Mb)
1647. ІКІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Адміністрування UNІХ подібних систем" для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : спеціалізація "Управління інформаційною безпекою" / розроб. М. Ю. Ощепков. – Харків, 2017. – 22 с.
Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 256 Kb)
1648. BIT
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Захищенні ОС та безпечне програмування" підготовки бакалаврів спеціальності 125 - Кібербезпека, спеціалізація "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" [Електронний ресурс] / розроб. В. О. Мартовицький. – Харків, 2017. – 102 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,67 Mb)
1649. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютерна схемотехніка" підготовки бакалаврів напряму 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / розроб. М. М. Корабльов. – Харків, 2017. – 996 с.
Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 12,0 Mb)
1650. ІКІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи виявлення та протидії атакам" підготовки бакалавра напряму підготовки "Управління інформаційною безпекою" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: М. О. Євдокименко, А. В. Холодкова. – Харків, 2018. – 274 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,07 Mb)
1651. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Web-mining, пошук та видобування інформації в Інтернет" для підготовки бакалаврів спеціальності 122 - Комп'ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Гребенюк. – Харків, 2017. – 298 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 20,1Mb)
1652. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи розподіленого штучного інтелекту" для підготовки бакалаврів спеціальності 122 - Комп'ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Гребенюк. – Харків, 2017. – 200 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 12,5Mb)
1653. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни"Нечітки множини" підготовки магістра спеціальності 122 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. К. Е. Петров. – Харків, 2018. – 225 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,67 Mb)
1654. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальні інформаційні технології" підготовки магістрів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія, спеціалізація "Системне програмування" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. А. О. Каргін. – Харків, 2018. – 182 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,28 Mb)
1655. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи побудови та функціонування операційних систем" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Шматко. – Харків, 2017. – 210 с.
Статистика використання: Завантажень: 3
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,33 Mb)
1656. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Законодавча метрологiя i технiчне регулювання" підготовки бакалаврів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. Ф. Павленко. – Харків, 2018. – 304 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,14 Mb)
1657. ПЕЕА
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спеціальні розділи математичної фізики та комп’ютерне моделювання процесів та систем" підготовки докторів філософії [Електронний ресурс] : спеціальності 105 - Прикладна фізика і наноматеріали / ХНУРЕ ; розроб. О. Ю. Панченко. – Харків, 2018. – 155 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,59 Mb)
1658. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.170102 – Системи технічного захисту інформації [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. О. Гріненко. – Харків, 2017. – 507 с.
Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,49 Mb)
1659. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Захист інформації" для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.040302 – Інформатика [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. О. Гріненко. – Харків, 2017. – 408 с.
Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,90 Mb)
1660. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Філософія та методологія сучасної науки. Проблеми формування критичного мислення" підготовки доктора філософії усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Штанько. – Харків, 2018. – 233 с.
Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,63 Mb)